Welkom

Buurtvereniging Gelrehof is een buurtvereniging die op 27 februari 2019 is opgericht; in de wijk Gelrehof (Grote Tiend / Kleine Tiend).

De wijk is gebouwd in de periode 2007 – 2009. De buurt is een mix van jonge mensen, jonge gezinnen en senioren. Tot op heden is er binnen de wijk geen buurtvereniging geweest.

Bij de opstart van onze buurtvereniging zijn al 43 gezinnen lid geworden van de buurtvereniging. Niet slecht voor een opstartende buurtvereniging. Ons doel is uiteraard deze leden vast te houden en steeds meer mensen enthousiast te maken om lid te worden om zo een grotere dekking binnen onze buurt te krijgen. Om dit te bereiken is dit beleids- en activiteitenplan opgesteld.

 

Doelstelling

Buurtvereniging Gelrehof stelt zich ten doel het bevorderen en in stand houden van een goed woon- en leefklimaat in de wijk Gelrehof, alsmede het behartigen van de belangen van haar leden in de meest ruime zin.

Daarom wil de buurtvereniging een ontmoetingsplaats zijn voor alle bewoners in de wijk zodat de bewoners aan bepaalde activiteiten deel kunnen nemen. Onze focus ligt hierbij in eerste instantie op buurtgebonden activiteiten. Later kunnen deze eventueel worden uitgebreid met culturele en educatieve activiteiten.

 

Realisatie

Om deze doelstelling te realiseren worden er vaste en incidentele activiteiten georganiseerd.

Bovengenoemde doelen worden bereikt door:

  • Het houden van vergaderingen;
  • Het bevorderen van het instellen van werkgroepen;
  • Het doen van onderzoek in de wijk en het publiceren daarvan;
  • Het organiseren van activiteiten in de recreatieve, sociale en culturele sfeer;
  • Het verstrekken van informatie aan leden en andere buurtbewoners;
  • Het onderhouden van contacten met gemeente en andere organisaties / instanties die in de wijk actief zijn;
  • Het onderhouden van contacten met andere buurtverenigingen.